Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Diş Hekimliği Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1991

Doktora

Ortodonti

Atatürk Üniversitesi

1998

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :

"Kardeşler Arasında Dentofasial Ölçümlerin Kalıtsallığının Değerlendirilmesi"

Danışman: Prof.Dr.Abdulvahit ERDEM

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Diş Hekimliği Fakültesi Atatürk Üniversitesi

1992-1998

Dr.Ar.Gör.

Diş Hekimliği Fakültesi Atatürk Üniversitesi

1998-1999

Yar.Doç.

Diş Hekimliği Fakültesi Atatürk Üniversitesi

1999- ----

Yönetilen Doktora Tezleri:

Dağsuyu İM. "Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonlu bireylerde, aktivatörle yapılan fonksiyonel ortopedik tedavinin temporomandibuler eklem ve kranio-fasiyal yapılara etkilerinin, aksiyografik ve sefalometrik yöntemlerle incelenmesi", Atatürk Üniversitesi, 2004.

 

Aslan N. "Ortodontik diş hareketleri üzerine prednisone ve isoflavone' un etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi." Atatrk Üniversitesi,2006.


Projelerde Yaptığı Görevler :

Sınıf II Division 1 maloklüzyonlu bireylerde fonksiyonel ve sabit tedavilerin TME'de meydana getirdiği değişimlerin incelenmesi.Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi. Proje Yöneticisi, 1996

 

Ortodontik materyallerin vücut sıvılarına geçiş miktarlarının atomic absorption spectrophotometry yöntemiyle incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2002

 

Ortodontik diş hareketi üzerine kortikosteroid ve isoflovone' un etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi,Proje Yöneticisi, 2003


İdari Görevler :

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2000-2003

Eğitim Komisyonu Üyeliği Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1998-1999 Eğitim Komisyonu Üyeliği Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2000-2001

Eğitim Komisyonu Üyeliği Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2005-2006

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Ortodonti Derneği Üyeliği

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2004-2005

Güz

Ortodontik Anomaliler (Lisans)

16

 

50

Ortodontik fotoğraf ve analizleri (Doktora)

1

2

1

İlkbahar

Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonları ve Tedavisi (Doktora)

1

 

2

2005-2006

Güz

Ortodontik Anomaliler (Lisans)

16

 

50

Ortodontik fotoğraf ve analizleri (Doktora)

1

2

3

İlkbahar

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonları ve Tedavisi (Doktora)

1

 

2

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Baydaş, B., Yavuz İ., Durna, N., ve Ceylan, İ., "An investigation of cervicovertebral morphology in different sagittal skeletal growth patterns," Eur J Orthod, 26, 43-49 (2004).

 

A2. Baydaş, B., Yavuz, İ., Atasaral, N., Ceylan İ., Dağsuyu İ M., "Investigation of the Changes in the Position of Upper and Lower Incisors, Overjet, Overbite, and Irregularity Index in Subjects with Different Depths of Curve of Spee," Angle Orthod74, 349-55 (2004).

 

A3. Ceylan, I., Baydas, B., Bölükbasi, B., "Longitudinal Cephalometric Changes in Incisor Position, Overjet and Overbite Between 10 and 14 Years of Age," Angle Orthod72, 246-250 (2002).

 

A4. Yavuz, İ., İkbal, A., Baydaş, B., Ceylan, İ., Longitudinal Posteroanterior Changes in Transverse and Vertical Craniofacial Structures Between 10 and 14 Years of Age. Angle Orthod74, 624-629 (2004).

 

A5. Baydas, B., Oktay, H., ve Dagsuyu, I, M., "The effect of heritabilitiy on Bolton tooth-size discrepancy," Eur J Orthod27, 98-102 (2005).

 

A6. Yavuz, İ., Baydaş, B., İkbal, A., Ceylan, İ., Dağsuyu, İ,M., "The effects of early loss of first permanent molars on the development of third molars," Am J Orthod Dentofacial Orthop,( Yayına kabul edildi, Baskıda).

 

A7. Baydaş, B., Erdem, A., Yavuz, İ., Ceylan, İ., "Heritability of facial proportions and soft tissue profile characteristics in Turkish Anatolian siblings," Am J Orthod Dentofacial Orthop, (Yayına kabul edildi, Baskıda).

 

A8. Baydaş, B., Yavuz, İ., Dağsuyu, İ,M., Bölükbaşı, B., Ceylan İ., "An investigation of maxillary and mandibular morphology in different overjet groups," Aust Orthod Journal, 20, 11-18 ( 2004).

 

A9. Baydaş, B., Denizoğlu, S., "An application of splint purposeful resin-bonded fixed partial denture after orthodontic treatment," The Journal of Contemporary Dental Practice, 7,141-149 (2006).

 

A10. Uslu, H., Baydas, B., Ak, C., Bölükbası, B., Dagsuyu, I, M., Varoglu E., "Scintigraphic evaluation of the effect of rapid maxillary expansion on craniofacial structure with 99mTc-MDP SPECT," (Abstract), European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging,30(supplement 2), 388 (2003).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1Baydaş, B., Erdem, A., "Çekimli ortodontik tedavilerde alt yirmi yaş dişi konumunun sefalometrik olarak incelenmesi," Türk Ortodonti Derneği 4. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4-9 Eylül Sunrise- Manavgat, ANTALYA, 1994.

 

B2. Baydaş, B., Erdem, A., "The Wunderer activator in the treatment of functional Class III malocclusions: Case Report" 75th Congress of the European Orthodontic Society, 23-26 June, Strasbourg, France, 1999.

 

B3. Baydaş, B., Dağsuyu İ,M., Oktay H., "The effect of heritability on bolton tooth-site ratio," 75th Congress of the European Orthodontic Society. 23-26 June, Strasbourg, France, 1999.

 

B4. Baydaş, B., Erdem, A., "Heritability of cephalometric variables as assessed from siblings," 75th Congress of the European Orthodontic Society, 23-26 June, Strasbourg, France, 1999.

 

B5. Baydaş, B., Erdem, A., "Kardeşler arasında okluzal ölçümlerin kalıtsallığının değerlendirilmesi," 6.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Kasım Sheroton Otel-ANKARA,1999.

 

B6. Baydaş, B., Erdem, A., "Heritability of cephalometric and occlusal parameters as assessed from siblings," American Association of Orthodontics 5th International Orthodontic Congress, 28 April- 3 May, Chicago, Illinois, USA, 2000.

 

B7. Baydaş, B, Dağsuyu, İ,M., Oktay, H., "Axiographic tracings of temporomandibular joint movements in the asymptomatic patients,"American Association of Orthodontics 5th International Orthodontic Congress, 28 April- 3 May Chicago, Illinois, USA, 2000.

 

B8. Baydaş, B., Terzi, E., Ceylan, İ,., "Genç yetişkin bayanlarda erişkin sınıf II tedavisinin sert ve yumuşak doku profili üzerine etkilerinin incelenmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B9. Baydaş, B., Atasaral, N., Ceylan, İ., "Spee eğrisinin derinliği ile alt keser çapraşıklığı, alt kesici dişlerin eksen eğimleri ve alt yüz bölgesindeki yumuşak doku değişimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B10. Baydaş, B., Durna, N., Yavuz, İ., Ceylan, İ., "Farklı iskeletsel büyüme paternlerinde serviko-vertebral morfolojinin incelenmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B11. Baydaş, B., Erdem, A., Yavuz, İ., "Sınıf III maloklüzyonlu bireylerde Wunderer aktivatörünün etkisinin incelenmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B12. Baydaş, B., Uslu, H., Bölükbaşı, B., Dağsuyu, İ,M., Ak, C., "Erişkin bireylerde hızlı üst çene genişletmesi sonrası kranyo-fasial yapılarda oluşan değişimlerin kemik sintigrafisi ile değerlendirilmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B13. Ceylan, İ., Baydaş, B., Bölükbaşı, B., "10-14 yaşları arasında kesici diş pozisyonları, overjet ve overbite'da oluşan longitudinal sefalometrik değişikliklerin incelenmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B14. Baydaş, B., Usta, M., Ceylan, İ., "Pubertal büyüme atılımı sona ermiş bireylerde activator tedavisi sonucu oluşan iskeletsel, dişsel ve yumuşak doku değişimlerinin sefalometrik olarak değerlendirilmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, 27-30 Mayıs, Antalya, 2002.

 

B15. Yavuz, İ., İkbal, A., Baydaş, B., "Longitudinal posteroanterior cephalometric changes in craniofacial structures between 10 and 14 years of ages," IX International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16 October, İstanbul, TURKEY, 2002.

 

B16. Baydaş, B., Uslu, H., Kavrut, F., Yavuz, İ., "The effects of mouthwashes on oral hygiene in patients treated with fixed orthodontic technique," IX International Symposium on Dentofacial Development and Function, 13-16 October, İstanbul, TURKEY, 2002.

 

B17. Baydaş, B., Yavuz, İ., Uslu, H., "Tırnak yeme alışkanlığına sahip çocuklarda ağız mikroflorasının değerlendirilmesi," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 12-14 Ekim, Konya, 2003.

 

B18. Yavuz, İ., Durna, N., Erdem, A., Baydaş, B., "Kimyasal olarak sertleşen yapıştırıcıların kopma değerlerinin karşılaştırılması," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 12-14 Ekim, Konya, 2003.

 

B19. Baydaş, B., Denizoğlu, S., "Retansiyon amaçlı Maryland köprü protezi uygulaması," 8.Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, 12-14 Ekim, Konya, 2003.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1Baydaş, B., Erdem, A., "Çekimli ortodontik tedavilerde alt yirmi yaş dişi konumunun sefalometrik olarak incelenmesi," Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi5, 49-58 (1995).

 

D2. Ceylan, İ., Baydaş, B., Erdem, A., "Ağız solunumunun yatay ve dikey yüz gelişimi üzerine olan etkilerinin incelenmesi," Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi5, 39-46 (1995).

 

D3. Baydaş, B., Denizoğlu, S., "Protez ve ortodonti kombinasyonu ile tedavi edilmiş bir olgu," Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi9, 66-70 (1999).

 

D4. Baydaş, B., Ceylan, İ., Bölükbaşı, B., "10-12 Yaşları arasında kesici dişlerin pozisyonlarında meydana gelen değişimlerin longitudinal olarak değerlendirilmesi," Türk Ortodonti Dergisi15, 176-182 (2002).

D5. Baydaş, B., Ulukaya, E., Ceylan, İ., "Sınıf II maloklüzyonlu genç erişkin bayanlarda ortodontik kamuflaj tedavisinin dentofasial yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi," Türk Ortodonti Dergisi,18 (2),131-143 (2005).

D6. Baydaş, B., Kuyumcu, A., Yavuz, İ., Ceylan İ., "Open bite tedavisi sonucunda alt ve üst çene morfolojisi ile dentoalveoler yapılarda meydana gelen değişimlerin incelenmesi," Türk Ortodonti Dergisi,18 (2),109-121 (2005).

 

D7. Baydaş, B., Kavrut F.,"Ortodontik tedavi gören bireylerde farklı gargaraların ağız sağlığına etkilerinin değerlendirilmesi," Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi15 (1), 12-21 (2005).

D8. Baydaş, B., Denizoğlu, S., Dağsuyu, İ,M., Oktay, H.,"Asemptomatik bireylerde temporomandibuler eklem hareketlerinin aksiyografik kayıtlarla değerlendirilmesi," Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi15 (1), 1-11 (2005).


D9. Baydaş, B., Yavuz, İ., Aslan, N., " Fan-tipi hızlı üst çene genişletmesinin dentoalveoler yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi," Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi15 (2), 1-10 (2005).

D10. Baydaş, B., Aslan, N., Aslan, M.,"Ortodontik tedavi sonrası pekiştirme döneminde isoflavone' nın diş hareketleri üzerine etkilerinin değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma," (Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisinde Yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.)

D11. Baydaş, B., Yavuz, İ., Kiki, A., "Ortodontik ark tellerinin farklı pH seviyelerinde iyon salınımlarının in-vitro olarak değerlendirilmesi,"Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi15 (2), 11-20 (2005).

D12. Baydaş, B., Kuyumcu, A., Yavuz İ., Ceylan İ., Erdem A., "iskeletsel sınıf II maloklüzyona sahip genç erişkin bireylerde aktivatör tedavisine bağlı değişimlerin incelenmesi" Türk Ortodonti Dergisi,19,21-34 (2006)