Kliniğimizde Sterilizasyon

Dezenfeksiyon
Patojenik ve ya nonpatojenik tüm mikroorganizmaların fiziksel yâda kimyasal yöntemlerle yok edilme işlemidir.

Sterilizasyon
Sterilizasyon kelimesi kısaca; bir yaranın, bir maddenin, laboratuar ve ameliyat araçlarının, ya da bir pansuman gerecinin taşımış olduğu ferment ve mikropları yok etme ve bu araçlardan çeşitli mikropları arındırma işlemi olarak tanımlanır. Dezenfeksiyonun etkili olmadığı bakteriyel sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaların fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle yok edilme işlemidir. Bu işlem tüm patojen mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğundan, hastalar arasında aynı aletleri tekrar kullanabilmenin kabul edilebilir tek yolu sterilizasyon işlemidir.

Sterilizasyon Yöntemleri
* Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullandığımız birçok alet (her kullanımından hemen sonra) yüksek ısı yardımıyla steril edilmekte, steril olmayan alet kesinlikle kullanılmamaktadır.
* Yüksek ısıveren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu): Çalışma prensibinin bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozması nedeniyle iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen tüm aletlerde kullanılamaz. Bu tür aletleri steril edebilmek için ikinci bir cihaz olarak, dünyaca daha hızlı, daha etkili ve daha güvenilir sonuçlar elde ettiği bilinen Autoclave (Basınçlı Hava Sterilizasyonu) kullanılmaktadır.

Dezenfektan Spreyler ve Solüsyonlar
Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektan spreyler ile temizlenerek koltuk başlığı koruyucu örtüleri değiştirilmektedir.

Disposible (Tek Kullanımlık) Aletler
Kliniğimizde diş hekimliğine özel, tek kullanımlık malzemeler kullanılmaktadır.
1 2 3 4