ÇENELERİ İLGİLENDİREN ANOMALİLER

Bu anomalilerin tespiti ve tedavi alternatiflerini belirlemek için çeşitli radyografiler gerekir. Bunların başında lateral sefalometrik filmler gelir. Günümüzde yavaş yavaş bunların yerini 3 boyutlu tomografiler almaktadır.
Open Bite (Açık Kapanış)
Ön bölgede ya da arka bölgede dikey yönde dişlerin birbirleriyle temas halinde olmamasıdır.
Üst Çene Darlığı (Çapraz Kapanış)
Normalde dişler kapalıyken üst dişler ve üst çene, alt dişleri ve alt çeneyi ön ve arka bölgede çepeçevre sarar. Üst çene darlığı anomalisinde herhangi bir nedenle (ağız solunumu ya da irsiyet) üst çenede daralmış ve derinleşmiştir. Buna bağlı olarak özellikle arka bölgelerde alt çene daha geniş görülür ve dişlerde çapraz kapanışlar gözlenir.
Sınıf ll Anomalisi
  • Sınıf ll Divizyon 1: Yandan incelendiğinde üst çenenin ileride ya da alt çenenin geride olması durumudur. Bazen daha şiddetli olarak hem üst çene ileride hem de alt çene geridedir. Bu anomalinin yüze yansımasında fırlak dişler, dudakları kapamada zorlanma, silik bir çene ucu gözlemlenir.
  • Sınıf II Divizyon 2: Ön bölgede,üst çenenin alt çeneyidikey yöndeaşırı örtmesidir. Üst çene kemiği ön bölgede aşağıya, alt çene kemiği ise yukarıya doğru aşırı gelişmiştir ve ön bölgede ağız kapatıldığında dişler birbirlerini çok örterler. Genellikle arka bölgedeki dişlerin ön-arka yön ilişkisi bozulmuş ve alt çene daha geride konumlanmıştır. Bu anomalinin yüze yansımasında alt dudağın aşağıya sarkması ve belirgin alt dudak sulcusu (çizgisi) gözlemlenir.
Sınıf lll Anomalileri
Alt çene konum olarak üst çeneye nazaran öndedir ya da üst çene geridedir. Klinik olarak hastanın üst dudağı basık, alt dudak sulcusu (çizgisi) silik, çene ucu belirgindir.