Ortodonti

Ortodonti Nedir?


Ortodonti kelimesi iki yunanca sözcükten oluşmuştur. 'Ortos' düzgün,'dontos' dişler anlamına gelmektedir. Ortodontik tedavi deyince sadece dişlerin düzeltilmesi akla gelmemelidir. Üst çene ve alt çene, diş kavisleri, dişleri destekleyen dokular, dışarıdan dudaklar ve yanaklar, içeriden dil ortodontinin ilgi alanına girmektedir.

Ortodontik tedaviyi gerektirecek durumlar genel olarak; dişsel ve iskeletsel olarak incelenir. İskeletsel bozukluklar, alt ve üst çenelerin birbirlerine göre veya yüzdeki diğer anatomik oluşumlara göre pozisyonlarının bozuk olmasıdır. Bu problem 9- 12 yaşlardaki hastanın büyüme potansiyeli kullanılarak halledilir.


Ortodontist Kimdir?


Ortodontist, diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış diş hekimidir. Ortodontist olmak için önce diş hekimliği fakültesini bitirmek sonra da dört yıl veya daha uzun sürebilen bir uzmanlık ya da doktora programını tamamlamak ve sınavlarını vermek gereklidir. Bu program ileri düzeyde biomedikal, davranışsal ve temel bilimler eğitimini içerir.

Sadece bu uzmanlık veya doktora eğitimini başarı ile tamamlamış olan diş hekimleri, ortodontist unvanını kullanabilirler. 

Kliniğimizde Sterilizasyon

Dezenfeksiyon
Patojenik ve ya nonpatojenik tüm mikroorganizmaların fiziksel yâda kimyasal yöntemlerle yok edilme işlemidir.

Sterilizasyon
Sterilizasyon kelimesi kısaca; bir yaranın, bir maddenin, laboratuar ve ameliyat araçlarının, ya da bir pansuman gerecinin taşımış olduğu ferment ve mikropları yok etme ve bu araçlardan çeşitli mikropları arındırma işlemi olarak tanımlanır. Dezenfeksiyonun etkili olmadığı bakteriyel sporlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaların fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle yok edilme işlemidir. Bu işlem tüm patojen mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğundan, hastalar arasında aynı aletleri tekrar kullanabilmenin kabul edilebilir tek yolu sterilizasyon işlemidir.

Sterilizasyon Yöntemleri
* Isıyla Sterilizasyon: Tedavilerde kullandığımız birçok alet (her kullanımından hemen sonra) yüksek ısı yardımıyla steril edilmekte, steril olmayan alet kesinlikle kullanılmamaktadır.
* Yüksek ısıveren Sterilizatör (Kuru Hava Sterilizasyonu): Çalışma prensibinin bazı aletlerin yapı ve özelliklerini bozması nedeniyle iyi sterilizasyon sağlamasına rağmen tüm aletlerde kullanılamaz. Bu tür aletleri steril edebilmek için ikinci bir cihaz olarak, dünyaca daha hızlı, daha etkili ve daha güvenilir sonuçlar elde ettiği bilinen Autoclave (Basınçlı Hava Sterilizasyonu) kullanılmaktadır.

Dezenfektan Spreyler ve Solüsyonlar
Hasta koltukları her hastadan sonra dezenfektan spreyler ile temizlenerek koltuk başlığı koruyucu örtüleri değiştirilmektedir.

Disposible (Tek Kullanımlık) Aletler
Kliniğimizde diş hekimliğine özel, tek kullanımlık malzemeler kullanılmaktadır.