PROF.DR.BÜLENT BAYDAŞ

Prof. Dr. Bülent Baydaş, xxxx yılında xxxx'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini 1991 yılında bitiren Prof. Dr. Baydaş, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti anabilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamış; 1998 yılında "Uzman Doktor", 2006 yılında "Doçent Doktor" ünvanını almıştır. Atatürk Üniversitesindeki akademik hayatı boyunca; 1996, 2002 ve 2003 yıllarında proje yöneticisi olarak 3 farklı konuda Araştırma Projesi yürütmüş; 1998-1999 döneminde Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği, 2000-2003 dönemlerinde Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2006 döneminde Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2004-2006 yılları arasında lisans ve lisans üstü düzeyde dersler veren Prof.. Dr. Bülent Baydaş'ın bugüne kadar 13 makalesi ulusal hakemli dergilerde, uluslararası hakemli dergilerde ise 10 makalesi yayımlanmıştır. Türkiye, Fransa, Amerika gibi uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve (proceedings) basılan bildirileri bulunmaktadır. xxxx yılından beri Bursa'da ikamet eden Prof. Dr. Bülent Baydaş erişkinlerde ortodontik tedavi yaklaşımları, koruyucu ve önleyici ortodontik yaklaşımlar, temporomandibuler eklem rahatsızlıları, dudak-damak yarıkları ve ortodontik mini implantlar konularındaki çalışmalarıyla mesleğini burada sürdürmektedir.

 

Tedavi Hedefleri

Dişlerde olan çapraşıklık her yaşta estetik bir sorundur. Fakat sorun sadece estetik değildir. Fonksiyon ve hijyen de bu durumdan direk etkilenir. Ortodontik tedavi, dişlerdeki çapraşıklığı çeneler arasındaki uyumsuzluğu düzelterek; sadece estetiğe yönelik olmayıp, ileride olması muhtemel çürük, dişeti hastalıkları ve alt çene eklemindeki problemleri de önler.

Şöyle ki;

  • Çapraşık dişleri temizlemek zordur. Çapraşık dişlere sahip olan bireyler yeterli ağız temizliğini sağlayamadıkları için bakteri plağı ve diş taşı çapraşık bölgede çok daha rahat oluşur ve tutunur. Dişlerin zor temizlenen yüzeylerinde çürüklere sıkça rastlanır ve ağız hijyenini sağlamak güçleşir dolayısıyla çürük riski artar.

  • Çapraşık dişli ağızlarda, dişleri örten dişeti devamlılığının bozulması sebebiyle (özellikle alt ön bölgelerde) tekrarlayan dişeti problemleri gözlemlenir. Bu da diş kökünü çevreleyen kemik dokusunda da yıkımlara sebebiyet verebilir. Özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte dişeti çekilmeleri, soğuk sıcak hassasiyetleri, kemik erimesi, dişlerin sallanması ve en sonunda da diş hekimi tarafından dişlerin çekilmesi ile sonlanan bir süreç başlamış olur. Sonuç olarak çiğneme sisteminde bir fonksiyon kaybı oluşur.

  • Çapraşıklık sebebiyle dişlere dağılan çiğneme kuvvetleri homojen olmayabilir. Bu da bazı dişleri fazla kuvvet uygulaması sonucunda o bölgede dişeti çekilmesine hatta dişin canlılığını kaybetmesine neden olabilir.

  • Alt çenenin kapanış anında öne ya da yana kayması ya da alt çenenin geride konumlanmasına sebep olan çene problemlerinde alt çene ekleminde de problemler gözlenir (Ağzın açılıp kapanmasında tıkırtı ya da kulak önü bölgesinde ağrı gibi). Ortodontik tedavi ile eklem bölgesine binen ters kuvvetler engellenmiş olur.

  • Ortodontik tedavinin asıl hedefi alt ve üst dişleri özellikle arka bölgede maksimum temasa getirerek kaliteli bir çiğneme fonksiyonu sağlamak, böylece alt çene ekleminin sağlığını korumaktır. Bunun yanı sıra ortodontik tedavi ile ağız hijyenine katkıda bulunmak ve estetiğin sağlanması sonucunda hastanın toplum içinde kendine olan güvenini arttırarak psikolojik destek sağlamakta amaçlanır.

Ortodonti

Ortodonti Nedir?


Ortodonti kelimesi iki yunanca sözcükten oluşmuştur. 'Ortos' düzgün,'dontos' dişler anlamına gelmektedir. Ortodontik tedavi deyince sadece dişlerin düzeltilmesi akla gelmemelidir. Üst çene ve alt çene, diş kavisleri, dişleri destekleyen dokular, dışarıdan dudaklar ve yanaklar, içeriden dil ortodontinin ilgi alanına girmektedir.

Ortodontik tedaviyi gerektirecek durumlar genel olarak; dişsel ve iskeletsel olarak incelenir. İskeletsel bozukluklar, alt ve üst çenelerin birbirlerine göre veya yüzdeki diğer anatomik oluşumlara göre pozisyonlarının bozuk olmasıdır. Bu problem 9- 12 yaşlardaki hastanın büyüme potansiyeli kullanılarak halledilir.


Ortodontist Kimdir?


Ortodontist, diş ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış diş hekimidir. Ortodontist olmak için önce diş hekimliği fakültesini bitirmek sonra da dört yıl veya daha uzun sürebilen bir uzmanlık ya da doktora programını tamamlamak ve sınavlarını vermek gereklidir. Bu program ileri düzeyde biomedikal, davranışsal ve temel bilimler eğitimini içerir.

Sadece bu uzmanlık veya doktora eğitimini başarı ile tamamlamış olan diş hekimleri, ortodontist unvanını kullanabilirler.