Erişkinlerde Ortodontik Tedavi

Ortodontik tedaviler genellikle çocuk ve gençlik yıllarında yapıldığı bilinmekle birlikte son yıllarda halkın bilgilenmesi ve teknolojinin ilerlemesi ile erişkin ve ileri yaşlarda ortodontik tedaviler çok başarılı uygulanmaktadır.
Erişkin hastalarda yapılan ortodontik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır:
  • Hastanın çene problemi olmamalı sadece dişlerinde problem olmalıdır. Çünkü biz çene anomalilerini hastada mevcut olan büyüme potansiyelini yönlendirerek tedavi edebiliyoruz. Tıpta 18 yaş ve üstü olarak belirlenmiş olan erişkin bir hastada büyüme tamamen durduğu için çenelerde mevcut olan problemler ancak ortognatk-cerrahi müdahalelerle tedavi edilebilir.
  • Erişkin hastalarda mevcut olan dişsel problemleri tedavi etmek için diş destek dokularının (periodonsiyumun) sağlıklı olması gerekir. Çünkü ileri yaşlarda dişeti çekilmeleri buna bağlı olarak da alveol kemiğinde erimeler gözlenebilir. Böyle bir problemin varlığını tespit etmek için panoramik radyografi dediğimiz, tüm dişleri ve çene kemiklerini bir arada gösteren filmlerden faydalanılır. Eğer dişe komşu dokularda bir problem varsa bir periodontologtan (dişeti hastalıkları uzmanı) yardım istenebilir.
  • Erişkin hastalara uygulanan teller daha yumuşak ve kuvvetler daha hafiftir. Çünkü alveol kemikleri çocuklara nazaran daha sert ve esnekliği daha azdır. Bu durum tedavinin başarısını engellemez. Ortodontist belirlediği hedeflere bir çocuk hastada olduğu gibi başarı ile ulaşabilir, ancak tedavi süresi biraz daha uzun sürebilir. Erişkin hastaların ağız hijyeni konusunda daha dikkatli olduğu ve tedavi biran evvel bitsin diye doktorunun uyarılarını daha çok önemsediği de bir gerçektir. Bu durumda tedavi süresini kısaltan bir etkendir. Çünkü biz çocuk hastalarda ağız hijyeni ve lastik takma konusunda genellikle vakit kaybederiz
Özellikle son zamanlarda çıkan yeni ortodontik malzemeler sayesinde, erişkin hastalarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir. Dişlerin üzerine yapıştırılan braketler artık hem çok minik üretilebildiklerinden, hem de diş renginde materyallerden yapılabildiklerinden tedavi boyunca hastaların dış görünümlerinde dikkati çeken bir husus olmamaktadırlar.
Buna rağmen ülkemizde ortodontik tedaviye ihtiyacı olan pek çok erişkin hasta bulunmakta, ancak bu kişiler estetik kaygılardan dolayı tedavi olmak istememektedir. Bu hastaların da pek çoğu çapraşık dişlerini çektirme ya da kaplama veya protez yaptırma yoluna giderek tedavi olmaktadır. Oysa ortodontik tedavi ile dişler doğal yapıları korunarak düzeltilir, diş ve diş eti hastalıklarının önüne geçilebilir.
En iyi protez insanin kendi dokusu, kendi dişidir. Bu yüzden dişlerin kesilip küçültüleceği, üzerine porselen kaplamaların yapılacağı pek çok durumda ortodontik tedavi sağlıklı bir estetiğin imdadına yetişmekte, kişiye hayatinin geri kalan kısmında “kendi dişleri” ile güzel bir gülümseme ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırabilir.
Ortodontik tedavi ile güzel bir gülümseme elde edilmesi, erişkinlerde özgüveni ve çevre ile iletişimi artırmakta bu da iş hayatındaki başarısını olumlu yönde etkilemektedir.
Bazı erişkinler braket takarsa çocuksu görüneceklerini düşünüyorlar. Doğrusu önemsememiz gereken braketleri taktığımız sürece nasıl gözüktüğümüz değil, çünkü onlarla 1 ya da 2 sene yaşayacağız. Oysa sağlıklı ve protez olmayan kendi dişlerimizle boyu özgürce gülebileceğiz.
Unutmayın!!! şu anda dünyada birçok erişkin hasta kendi görüntüleriyle ilgili dışardan ne düşünüldüğünü hiç umursamadan yaşıyor ve gülebiliyor.
Lingual Ortodontik Tedavi
Günümüzde gelişmekte olan bir başka tedavi şekli de, braketlerin, dişlerin iç yüzeylerine yapıştırıldığı “Lingual Ortodonti” dir. Lingual ortodontide kullanılan özel braket ve teller dişlerin görünür yüzeyleri yerine iç yüzeylerine yapıştırılmakta ve bu sayede, tedavi görmekte olduğunuzu sizin ve doktorunuzun dışında kimse fark etmemektedir. Lingual ortodontik tedavi tekniğinin, kendisine has bazı kısıtlamaları, avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Ortodontistiniz, muayenenizden sonra sizi bu konuda bilgilendirecektir.
Aligner’larla yapılan (şeffaf plakların kullanıldığı) Tedaviler
Bazı basit vakalarda braket kullanmadan, telsiz ortodontik tedavi diye adlandırılan şeffaf plakların kullanımıyla çapraşıklıklar düzeltilir. İki haftada bir değiştirilecek olan hastaya özel bu kalıpları günde yaklaşık olarak 15-20 saat takmak gerekmektedir. Her tedavi ortalama 60 çift (alt-üst çene) farklı düzeltici kalıp gerektirir. Tedavi süresi vakaya göre 6 ay ile 24 ay arasında değişir.
Ortognatik Cerrahi Tedavi
Kısaca ortognatik cerrahi yüzde daha estetik görüntü oluşturmak adına yapılan ameliyattır.
Ortodontik tedaviler ile dişlerin düzgün sıralanması mümkündür. Ancak çenelerde mevcut olan anormal durumlar erişkin hastalarda düzeltilemez ve ortodontik tedavi yetersiz kalır. Böyle durumlarda bir çene-yüz cerrahı ya da bir plastik cerrah ve ortodontistiniz birlikte çalışarak bu ağır anomaliyi düzeltebilir.
Çene anomalisine sahipseniz ve yaşınızda 18-20 nin üzerinde ise öncelikle bir ortodontiste muayene olun. Ortodontistiniz tedavi konusunda sizi bilgilendirecektir. Cerrahi müdahale öncesi braket takarak önce bir ortodontik tedavi göreceksiniz. Bu tedavinin süresi anomalinize göre 6-12 arasında olur. İstenilen diş ilişkisi sağlanıldığı anda ortodontistiniz sizi bir çene yüz cerrahi veya plastik cerrahiye yönlendirecektir.
Ameliyatınız genel anestezi altında ve tam teşekküllü bir hastanede gerçekleşir. Ameliyat anında braketleriniz çıkartılmaz ve iyileşme periyodunda braketlerinize takılan elastikler ile çeneler sabitlenir, iyileşme periyodundan sonra ortodontik tedaviniz yaklaşık 6 ay daha devam edecektir.
Çok kısa sürede elde edilen estetik sonuç başarılı olmakta ve günümüzde ortognatik cerrahi gittikçe yaygınlaşmaktadır.